Beheerder

Beheerder

Beheerder van deze site

Friday, 01 January 1982 00:00

Cahier 3

Inhoudopgave

F.H. Breukelman,

Een beoordeling van de Nieuwe Vertaling: De “entmythologisierende” weergave van de begrippen “benauwen” en “bevrijden”, 8-37. 

André Chouraqui,

Traduire la Bible, 38-48. 

Aleida G. van Daalen,

“Vertel mij toch als het grote dat Elia gedaan heeft”: 3. “Elisa en de Sunamitische” in II Koningen 8: 7- 15, 49-61. 

K.A. Deurloo,

De koning hoort naar de Tora (II Kon. 22 en 23), 62-70. 

Jonathan Magonet,

Isaiah 2:1-4:6: Some poetic structures and tactics, 71-85. 

Ben Hemelsoet,

Jesus en Jerusalem: Niet gescheiden, niet gedeeld, 86-98. 

H. Rooze,

“Opdat onthuld worden de overleggingen uit de harten van velen”: (over Luc 2,35b in de kontekst van het gehele evangelie naar Lucas), 99-106. 

Rochus Zuurmond,

Het oordeel over Kain in de oud-joodse traditie, 107-116. 

Albert van der Heide,

PaRDeS: Over de theorie van de viervoudige schriftzin in de middeleeuws joodse exegese, 117-165. 

Thursday, 01 January 1981 00:00

Cahier 2

Inhoudsopgave

Everett Fox,

A Buber-Rosenzweig Bible in English, 8-22. 

K.A. Deurloo,

Bubers laatste correcties, 23-25. 

W. van der Spek,

De zonen van Noach: Een exegese van Genesis 9:18-28, 26-34. 

K.A. Deurloo,

De naam en de namen (Gen. 32:23-33), 35-39. 

Aleida G. van Daalen,

‘Vertel mij toch als het grote dat Elia gedaan heeft’: De compositie van de verhalen over Elisa en de Sunamitische, en hun samenhang. 2. De opbouw van II Koningen 4:12-17 en 25-28 en hun onderlinge samenhang, 41-49. 

K.A.D. Smelik,

“Zeg toch tot Hizkia:: Een voorbeeld van profetische geschiedschrijving, 50-67. 

Martin Kessler,

From Drought to Exile: Jeremiah 14:1-15:4, 68-85. 

Ben Hemelsoet,

De goede wijn ten laatste: Een wijze van lezen van Joh. 2:1-12, 86-93.

R. Zuurmond,

Geen plaats in de herberg: Tekstgeschiedenis en exegese van Lucas 2:7b, 94-130. 

Tuesday, 01 January 1980 00:00

Cahier 1

Inhoudopgave

F.H. Breukelman,

Het verhaal over de zonen Gods die zich de dochters des mensen tot vrouw namen, 9-21. 

K.A. Deurloo,

Het graf van Sara, 22-32. 

M.A Beek,

Jozua, de Redder, 33-41. 

K.A.D. Smelik,

De ark in het Filistijnse land, 42-50. 

Aleida G. van Daalen,

“Vertel mij toch al het grote dat Elisa gedaan heeft”: Onderzoek naar de compositie van II Kon 8:1-6 en 4:8-37, 51-61. 

G.H. Cohen,

The names in the Book of Ruth, 62-75. 

C.J. den Heyer,

Marcus 1,1-15 – De proloog van het Markus-evangelie, 76-84. 

Ben Hemelsoet,

“Gezegend hij die komt, de koning, in de naam des Heren”: Rondom Lucas 14,1-6, 85-95. 

Rochus Zuurmond,

Algemene openbaring bij Paulus? Een poging tot theologische exegese van Romeinen 1:18-21, 96-101. 

F.J. Hoogewoud,

Stap voor stap: Een kroniek bij ‘ Een vertaling om voor te lezen’ (NBG/KBS), 102-115. 

Maria de Groot ,

Twintig stellingen, 116-121. 

Page 4 of 4

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2023. All Rights Reserved.

Search