supplement series

supplement series (18)

Wednesday, 01 January 2003 00:00

Om voor te lezen – Miqra

Written by

Feestbundel voor Frits Hoogewoud

(ed. H. Blok, K.A. Deurloo, P.J. van Midden, F. Postma, K. Spronk)

Het is onmogelijk de hebreeuwse bijbel, het Oude Testament, goed te vertalen. Toch moet het gebeuren …. De poging moet herhaald worden, van revisie tot vernieuwing zal er werk aan de winkel zijn en dat zal duren totdat de messias komt en de vertaling overbodig is omdat ieder de taal van het paradijs spreekt en verstaat.’ Dit woord van zijn leermeester M.A. Beek heeft Frits Hoogewoud heel zijn actieve leven begeleid. Hij was de drijvende kracht achter de serie vertalingen van de Societas Hebraica Amstelodamensis. Hij gaf deze de ondertitel mee: ‘Een vertaling om voor te lezen’. Leden van de vertaalgroepen der SHA, societasgenoten en collega’s van de Bibliotheca Rosenthaliana schreven opstellen voor deze bundel over vertaalmethodiek, over exegese en vertaling en over concrete tekstproblemen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan de discussie die met het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling opnieuw actueel is geworden. ‘Het gaat er niet om of de bijbelvertaler mooi vertaalt, maar wel dat hij juist en zonder vooroordeel doorgeeft wat hij gehoord heeft.

 

Tuesday, 01 January 2002 00:00

The New Things

Written by

Eschatology in Old Testament Prophecy: Festschrift for Henk Leene

(ed. by Ferenc Postma, Klaas Spronk and Eep Talstra)

A Festschrift in honour of Henk Leene at his taking leave as professor of Old Testament at the Vrije Universiteit Amsterdam, containing studies on Old Testament prophecy and eschatology with special emphasis on the Second Isaiah, by W.A.M. Beuken, H.-J. Hermisson, K. Schmid, E. Talstra and many others from the colleagues of the Biblical Department of the Vrije Universiteit, of the Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België, of the Jesaja-werkplaats and of the Societas Hebraica Amstelodamensis.

 

Monday, 01 January 2001 00:00

Unless someone guide me…

Written by

Festschrift for Karel A. Deurloo

(ed. J.W. Dyk, P.J. van Midden, K. Spronk, G.J. Venema, R. Zuurmond)

A Liber Amicorum for Karel A. Deurloo, professor of Old Testament at the University of Amsterdam and guide to the biblical text for numerous students and scholars. Colleagues and friends offer him this book at the occasion of his official farewell to the University of Amsterdam. A compilation of articles in English, German and French is here presented: Biblical Theology, Exegesis and Liturgy, three areas in which Karel Deurloo has distinguished himself. This edition is an initiative of the Societas Hebraica Amstelodamensis. Karel Deurloo is one of the members of the Editorial Board of Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities (ACEBT).

Friday, 01 January 1999 00:00

The Rediscovery of the Hebrew Bible

Written by

(ed. J.W. Dyk, P.J. van Midden, K. Spronk, G.J. Venema)

To read the Bible as something unfamiliar, to let it speak anew, overwhelming us with its images and language, confronting us with its message, inviting us to respond – this is the challenge which occupies each of the authors of this volume. Various techniques for getting closer to the text of the Hebrew Bible are presented, and the results illustrate the fruitfulness of such an approach.

ACEBT Supplement Series 1 contains contributions by K.A. Deurloo, G.J. Venema, A. Blokker, P.J. van Midden, J. Dubbink, J.C. Siebert-Hommes, E. Talstra, K.A.D. Smelik and R. Zuurmond.

Page 2 of 2

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societas Hebraica 2022. All Rights Reserved.

Search