Cahier 6

Samenvatting

 

Inhoudsopgave

 

F.H. Breukelman en B.P.M. Hemelsoet,

Van “Nieuwe Vertaling” naar “Groot Nieuws”: Over het grondbeginsel van bijbelvertalen, 9-22.

 

K.A. Deurloo en Aleida G. van Daalen

De vertaling van Genesis 4:1-16: Een toetsing van de vertaling in de Groot Nieuws Bijbel, 23-35.

 

K.A. Deurloo

Na de moord (Gen. 4:25,26), 36-42.

 

K.A.D. Smelik

De dynastieën van Omri en Jehu: De compositie van het boek Koningen (1), 43-69.

 

Jaap van Dorp

Wie zal Achab verleiden? Over thema en geschiedenis van 1 Koningen 22:1-38, 70-82. 

 

A.J.O. van der Wal

Achtergrond en rhetorische functie van Amos 3:1-2, 83-90. 

 

Hanna Blok

Geografie bij Amos, 91-110. 

 

Leo van den Bogaard

Amos in de Groot Nieuws Bijbel: Functioneel-equivalent vertaald? 111-143. 

 

P.W. van der Horst,

Schriftgebruik bij drie vroeg joods-hellenistische historici: Demetrius, Artapanus, Eupolemus, 144-161.

 

Rochus Zuurmond,

De rechtvaardige zal door het geloof leven: Habakuk 2:4 bij Joden en Christenen vóór het jaar 135, 162-173. 

 

B.P.M. Hemelsoet

De berg van de Bergrede: Een hoogtepunt in de theologie van Mattheüs, 174-187. 

Additional Info

  • boek_id: Cahier 6
  • plaats: Kampen
  • prijs: 0.00
  • status: Uitverkocht
  • pagina's: 198
  • isbn: 90 242 0677 4
  • jaar uitgave: 1985
  • uitgever: J.H. Kok
Read 130 times
More in this category: « Cahier 7 Cahier 5 »

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societa Hebraica 2020. All Rights Reserved.

Search