Cahier 2

Everett Fox, A Buber-Rosenzweig Bible in English, 8-22. 

K.A. Deurloo, Bubers laatste correcties, 23-25. 

W. van der Spek, De zonen van Noach: Een exegese van Genesis 9:18-28, 26-34. 

K.A. Deurloo, De naam en de namen (Gen. 32:23-33), 35-39. 

Aleida G. van Daalen, ‘Vertel mij toch als het grote dat Elia gedaan heeft’: De compositie van de verhalen over Elisa en de Sunamitische, en hun samenhang. 2. De opbouw van II Koningen 4:12-17 en 25-28 en hun onderlinge samenhang, 41-49. 

K.A.D. Smelik, “Zeg toch tot Hizkia:: Een voorbeeld van profetische geschiedschrijving, 50-67. 

Martin Kessler, From Drought to Exile: Jeremiah 14:1-15:4, 68-85. 

Ben Hemelsoet, De goede wijn ten laatste: Een wijze van lezen van Joh. 2:1-12, 86-93.

R.Zuurmond, Geen plaats in de herberg: Tekstgeschiedenis en exegese van Lucas 2:7b, 94-130. 

Additional Info

  • boek_id: Cahier 2
  • plaats: Kampen
  • prijs: 0.00
  • status: Uitverkocht
  • pagina's: 146
  • isbn: 90 242 0611 1
  • jaar uitgave: 1981
  • uitgever: J.H. Kok
Read 128 times
More in this category: « Cahier 3 Cahier 1 »

Nieuwsbrief

Onze activiteiten

Uw bestelling

The cart is empty
Copyright © Societa Hebraica 2020. All Rights Reserved.

Search